Підключення -  1 гривня
Абонентна плата
Швидкість доступу до Інтернету та до локальних ресурсів
260 грн
360 грн
440 грн
Додаткові пакети:
249 грн
129 грн

Умови підключення дізнавайтесь у оператора.

Вартість включення оптичним волокном розглядається індивідуально
Абонентна плата
Швидкість доступу до Інтернету та до локальних ресурсів
280 грн
380 грн
460 грн
Додаткові пакети:
249 грн
129 грн

Умови підключення дізнавайтесь у оператора.

Додаткова інформація
  • Послуга надається за наявності технічної можливості в зоні покриття.
  • Один обліковий період складає один календарний місяць з 00:00:01 першого дня місяця до 23:59:59 останнього дня місяця.
  • Абонентна плата списується в повному обсязі один раз в обліковий період за наявності достатньої кількості коштів на абонентському рахунку незалежно від факту використання послуги (якщо абонентом до початку облікового періоду не було вказано інше).
  • За відсутності достатньої кількості коштів для списання щомісячної абонентської плати на абонентському рахунку послуга доступу до Інтернету не надається (завантаження та вивантаження обмежуються до 0/0 кбіт/сек).
  • Протягом облікового періоду Абонент може відновити надання послуги шляхом поповнення рахунку на кількість коштів, достатню для списання щомісячної абонентської плати.
  • Якщо за минулий обліковий період послуга доступу до мережі Інтернет не була сплачена — стягується плата за зупинення послуги (п.7).
  • Абонент може скористатися послугою призупинення використання послуги доступу до Інтернету. Термін надання послуги – 1 обліковий період. Максимальний термін дії послуги – 3 облікові періоди. Вартість послуги – 20 грн/міс. Надання послуги має бути ініційоване Абонентом до початку наступного облікового періоду.
  • У разі відсутності оплати послуги за 3 (три) та більше облікових періоди договір може бути розірваний за ініціативою Оператора в односторонньому порядку.
  • Оплата послуг здійснюється за особистим номером договору білінгової системи ПП ”Претчер” (зазначається у документації, що надається абоненту при підключенні).